Banneri

§ 136 Varausajan jatkaminen teollisuustontista 9-9049-4 n. 6000 m2 suuruisen määräalan luovuttamisesta os. Ahjotie 46

Lataa 

ROIDno-2019-3845

Päätöspäivämäärä

3.8.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa  Kuljetus Pulju Ky:lle (2132526-9) tontista 9-9049-4 karttaliitteen mukaisen n. 6000 m2 määräalan (os. Ahjotie 46), josta muodostetaan tonttijaolla tontti 9-9049-5.

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 2230,32 e, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Alueesta lohkomiskustannuksista vastaa kaupunki.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Tontin jatkettu varausaika on 1.8.2020 - 31.12.2020.

Kuljetus Pulju Ky on maksanut kaupunginhallituksen 12.11.2013 § 438 päätöksen mukaisen varausmaksun 3370,32 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 2230,32 ja lohkomismaksusta 1140 euroa.

Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana. Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Varausajan puitteissa on hakijan esitettävä kaupungille lopulliset rakentamissuunnitelmat rahoituksineen ja aikatauluineen.

Tontin varausajan jatkamista koskevan päätösmaksun suuruus on 150 euroa (sis. alv.24 %). Mikäli maksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä, tämä päätös raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Kaupunginhallituksen hinnoittelupäätös 20.6.2011 § 205.

Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille kaupunginhallituksen päätöksen 19.12.2016 §:n 519 mukainen vakuus suuruudeltaan 30.000 euroa. Vakuudeksi hyväksytään Rovaniemen kaupungin nimiin tehty pankkitalletus tai Rovaniemen kaupungille luovutettu omavelkainen pankkitakaus. Vakuus palautetaan, kun Rovaniemen kaupunki toteaa, että rakennusvelvoite on kokonaisuudessaan toteutettu.

Päätösmaksu 150 euroa                             3530.alv24%.1000.4300.YL35301

Varausmaksu 3370,32 € on jakautunut seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 2230,32 €  (ind. 1948)   3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 1140 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut