Banneri

§ 61 Vt. kaupungineläinlääkärin tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen, vakanssinumero 17628007

Lataa 

ROIDno-2020-472

Päätöspäivämäärä

8.5.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen delegointipäätös.

Ympäristölautakunta 26.2.2020/ § 22

Ympäristöpäällikkö 29.4.2020/ § 12

Henkilöstöpäällikkö puoltaa ehdotusta.

 

Ympäristöpäällikön ja terveysvalvonnan johtajan ehdotus:

Vt. kaupungineläinlääkäri ********* tehtäväkohtaiseksi palkaksi Ranuan toimipisteen eläinlääkärin sijaistamisen sisältävässä tehtävässä 1.6. - 31.12.2020 määritetään 3064,17 € / kk.

 

Päätös

Päätän, että vt. kaupungineläinlääkäri ********* tehtäväkohtainen palkka on 3064,17 € / kk ajalla 1.6. - 31.12.2020. Virkaan kuuluu sijaistamisvelvollisuus Ranuan toimipisteessä. Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaisesti. 

Allekirjoitus

Jukka Kujala, toimialajohtaja

Organisaatiotieto

Ympäristönvalvonta