Banneri

§ 31 Vuokrasopimuksen muutos / Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Lataa 

ROIDno-2020-1282

Päätöspäivämäärä

16.4.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätös

Päätän, että tontista 9-9012-10 (laitostunnus 698-9-9012-10-L1) 24.3.2010 allekirjoitettua maanvuokrasopimusta muutetaan seuraavasti:

Vuokra-alue on kiinteistöistä 9-9012-6, 9-9012-10, 9-9901-0, 9-9903-0, 401-24-54 ja määräalasta 401-24-61-M501 muodostuva sitovan tonttijaon mukainen tontti 9-9031-8, jonka pinta-ala on 85716 m2.

Vuokrasopimuksen muutos tulee voimaan kun päätös on lainvoimainen ja vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Tontin 9-9012-6 (laitostunnus 698-9-9012-6-L1) vuokrasopimus lakkaa kun vuokrasopimuksen muutos allekirjoitetaan.

Vuokralainen on velvollinen kirjauttamaan vuokrasopimuksen muutoksen ja kuolettamaan lakkautetun vuokraoikeuden.

Vuosivuokra on 1.7.2020 lukien 31978,96 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.

Muut ehdot ovat 24.3.2010 allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaiset.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut