§ 16 062023 SPR Kontti Rovaniemi-lisäpäätös

Lataa 

ROIDno-2022-150

Päätöspäivämäärä

19.7.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyyspäällikkö

Päätöksen peruste

SPR Kontti-ketjun hakemukset täyttävät Rovaniemi-lisän voimassaolevat myöntämisen kriteerit. Työllistettävillä henkilöllä on palkkatukioikeus ja työllistettävät kuuluvat Rovaniemi-lisän kohderyhmiin. Henkilöiden työllistämisen kustannuksiin ei ole aikaisemmin haettu kuntalisää tai muuta kaupungin tukea. 

 

Avustus myönnetään työllistämisestä aiheutuviin kustannuksiin todellisten kustannusten mukaisesti tilityksen perusteella.

Kuvaus

Rovaniemi -lisää voidaan harkintaan perustuen myöntää kolmannelle sektorille (järjestöt, yhdistykset ja säätiöt) heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistämiseen 8-18kk kuukauden ajalle. Poikkeuksena tästä ovat oppisopimuskoulutuksen ja palkkatukityön yhdistävät mallit, joissa avustusta voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle (maksimissaan 3 vuotta). Rovaniemi-lisää maksetaan sellaisen työttömän työllistämiseen, jolla on TE-toimiston myöntämä palkkatukioikeus. Rovaniemi-lisää ei makseta järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työttömän henkilön palkkaamiseen niiltä osin, jotka TE- toimisto katsoo olevan elinkeinotoimintaa harjoittava, jotta avustuksella ei vääristetä elinkeinotoiminnan harjoittamista ja siihen liittyvää kilpailua Rovaniemen kaupungissa. Rovaniemi-lisää myönnetään työllisyyspalveluille myönnetyn määrärahan puitteissa.

 

Rovaniemi-lisää myönnetään heikossa työmarkkina-asemassa olevan työttömän työllistämisen
kustannuksiin enintään 400€/kk. Avustusta voidaan käyttää henkilön palkkakuluihin ja muihin työllistämisestä aiheutuviin kustannuksiin todellisten kustannusten mukaisesti. Rovaniemi-lisä ei voi ylittää työllistämisestä aiheutuvia todellisia kokonaiskustannuksia.

Rovaniemi-lisää ei myönnetä
● jos hakija saa Rovaniemen kaupungilta muuta avustusta työllistettävän palkkaukseen
● alle 8 kk:n työsuhteeseen
● toistuvasti saman henkilön palkkaamiseen, ts. jos henkilöstä on jo myönnetty kuntalisää yhteensä 12kk edellisen viiden vuoden aikana.

SPR Kontti Ketju ry on hakenut Rovaniemi-lisää 10 henkilön työllistämisen kustannuksiin. Henkilöillä on palkkatukioikeus ja liitteenä on toimitettu vaaditut palkkatukipäätökset sekä työsopimukset. 

Päätös

SPR Kontti-ketjulle myönnetään Rovaniemi -lisät, jotka voivat olla vuonna 2023 enintään  33 480 € ja vuonna 2024 enintään 18 253,33 € työllisyyden määrärahojen puitteissa. Mikäli tarvittavat varat myönnetään, vuonna 2025 Rovaniemi-lisä voi olla enintään 1053,33 euroa yhden henkilön työllistämisen kustannusten osalta (oppisopimukseen perustuva).

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut