Banneri

§ 4 Päätös laki- ja hankintapalveluiden esimiestyöstä ja toimivallan siirrosta

Lataa 

ROIDno-2020-2756

Päätöspäivämäärä

19.11.2020

Päätöksen tekijä

Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut

Päätöksen perustelut

  1. Kaupunginjohtaja 1.9.2020/81§
  2. Hallintosääntö 44 §

Päätös

Päätän, että:

  1. hallintolakimies Miikka Ruokamo toimii alaisuudessani 1.9.2020 alkaen laki- ja hankintapalvelut – yksikön palveluksessa olevien hankintapäällikön, hankinta-asiantuntijoiden, lakimiesten ja sihteerien sekä harjoittelijoiden esimiehenä, ja voi muutetun tehtävänhoidon aikana käyttää viranhoidossaan nimikettä ”kaupunginlakimies”;
  2. Ruokamo osallistuu 16.11.2020 alkaen sijastani Rovaniemen kaupunginhallituksen ja Rovaniemen kaupunginvaltuuston kokouksiin lainopillisena asiantuntijana;
  3. Ruokamo käyttää 16.11.2020 alkaen kuntalain 91.2 §:n perusteella hallintosäännön 44 §:ssä kaupunginlakimiehelle siirrettyä toimivaltaa;
  4. tilapalvelupäällikkö Latvala käyttää 16.11.2020 alkaen kuntalain 91.2 §:n perusteella hallintosäännön 44 §:ssä kaupunginlakimiehelle siirrettyä toimivaltaa vahingonkorvausten myöntämisten osalta siten, että tilapalvelupäällikkö voi päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tilapalvelukeskuksen tehtäväalueella 1.000 euroon asti.

Siirretyn toimivallan käytöstä siirronsaajat Latvala ja Ruokamo ovat raportointivelvollisia allekirjoittaneelle. Raportointi on tehtävä kirjallisesti. Sähköposti on soveltuva.

Päätös on voimassa toistaiseksi ja enintään 31.8.2022 asti.

Allekirjoitus

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Laki- ja hankintapalvelut