§ 3 Tiedottajan vakanssin nimikemuutos

Lataa 

ROIDno-2022-3058

Päätöspäivämäärä

21.7.2022

Päätöksen tekijä

Vastuualuepäällikkö Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut

Päätöksen perustelut

Kj 1.9.2020 § 81

Esitys

Hallintosäännön 59 §:n mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää valitseva viranomainen. Kaupunginhallituksen päätöksen 19.10.2020 § 341 perusteella hallintosäännön 4. luvun määräyksiä sovelletaan  työsopimussuhteiseen henkilöstöön samoin periaattein kuin virkasuhteisiinkin, mikäli lainsäädäntö ei aseta sille estettä tai kaupunginhallitus ei toisin määrää. Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen 1.9.2020 § 91 mukaan vastuualuepäällikkö päättää alaisensa organisaation henkilöstövalinnoista niiltä osin kuin toimivalta ei ole yksikön esimiehellä.

Viestintä- ja markkinointijohtaja on suunnitellut tiedottaja Johanna Tikkasen tehtävänimikkeen muuttamista 1.8.2022 alkaen viestinnän asiantuntijaksi ja tehtävänkuvan muuttamista siten, että tehtävään sisältyy aiempaa suurempi vastuu Rovaniemen kaupungin kuntalaisviestinnästä. 

Viestinnän asiantuntijan tehtävänä on kehittää kuntalaisviestintää asukaslähtöiseksi niin, että merkittävät kuntalaisia koskevat asiat tulevat kuntalaisten tietoon ajoissa, oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi. Viestinnän asiantuntija

  • koordinoi lautakuntien seurantaa ja kehittää lautakuntien viestintää yhteistyössä valmistelijoiden, esittelijöiden, sihteerien, puheenjohtajien, osallisuusasiantuntijan ja muiden asianosaisten kanssa.
  • kokoaa päätös- ja palveluviestijöiden verkostot, koordinoi verkostojen päivittäisviestintää ja kouluttaa henkilöstöä viestimään. 
  • järjestää medialle infoja Rovaniemen kaupungin päätöksenteon seurannasta, jotta toimittajat pystyvät osaltaan palvelemaan kuntalaisten tiedontarvetta nykyistä monipuolisemmin,
  • tiivistää mediayhteistyötä niin, että median potentiaali tukea kaupunkia maineenrakennuksessa tulee tehokkaampaan käyttöön. 

Suunniteltu nimikemuutos vastaa tehtävän sisältöä ja on yhteneväinen viestintä-, markkinointi- ja osallisuusyksikön muiden vastaavan vaativuuden tehtävien kanssa (digitaalisen viestinnän asiantuntija, osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija).

 

Päätös

Päätän muuttaa tiedottajan vakanssin numero 73607001 tehtävänimikkeen viestintäasiantuntijaksi esittelytekstissä todetuilla perusteilla.

Allekirjoitus

Vastuualuepäällikkö, viestintä-, markkinointi- ja osallisuupalvelut, Heini-Tuuli Onnela
 

Organisaatiotieto

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut