§ 3 Mainetutkimuksen hankinta

Lataa 

ROIDno-2021-4776

Päätöspäivämäärä

9.12.2021

Päätöksen tekijä

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Päätöksen perustelut

Mainetutkimuksen toteuttajan valinnassa painotettuja tekijöitä olivat: 

  • Laajasti eri osa-alueita tarkasteleva tutkimus.
  • Mahdollisuus tutkia mainetta sekä kaupungin omien että potentiaalisten asukkaiden keskuudessa.
  • Tutkimuksen vertailtavuus ja mahdollisuus verrokkikaupunkeihin.
  • Kerättävän datan laadunvarmistus ja vastaajien validointi.
  • Luotettavuus ja kokemus kaupunkien mainetutkimuksista. Referenssit julkiselta puolelta ja muista kaupungeista. 
  • Data-analytiikkaan perustuvat johtopäätökset ja toimenpidesuositukset, tulosten raportointi kaupungin johtoryhmälle ja luottamushenkilöille.

Painotettuihin tekijöihin perustuen ja eri tutkimusten toteuttajien tarjousten arvioinnin jälkeen mainetutkimuksen toteuttajaksi valittiin T-Media. Markkinakartoitus tehtiin pyytämällä  tarjoukset kolmelta tutkimusten toteuttajalta: Tarjoukset saatiin Taloustutkimukselta ja T-Medialta. Lisäksi Miltton lähetti alustavan tarjouksen. Hinnoittelut eri mainetutkimuspaketeille olivat hyvin lähellä toisiaan. T-Medialla on laaja kokemus mainetutkimusten tekemisestä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Tarjottu tutkimuskokonaisuus on laaja ja yhdistää kaksi tutkimusmallia. Luottamus & maine -malli tarkastelee kaupungin mainetta organisaationa sekä sitä, miten kaupungin hallinnon uskotaan toimivan ja miten hyvin johdettuna kaupunki nähdään. Vetovoima & vaikutus -malli tutkii alueellista vetovoimaa ja käsityksiä Rovaniemestä elin- ja kotipaikkana, miten elinvoimaisena alue koetaan ja millaisina kaupungin yhteisöllisyys, sijainti, palvelut ja elämisen kulut nähdään. Yhtenäinen mittaristo mahdollistaa vertailtavuuden muihin kaupunkeihin. 

T-Media tarjoaa kuvatun tutkimuskokonaisuuden yhteensä 9900 euron hintaan. Kustannus on sovittu jaettavan viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluiden sekä elinkeino- ja työllisyyspalveluiden kesken. Tutkimuksen tavoiteaikatualun mukaisesti tutkimustulokset raportteineen ovat valmiit esiteltäväksi helmikuussa 2022.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki hankkii mainetutkimuksen T-Medialta.

Allekirjoitus

viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela

Organisaatiotieto

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut