§ 1 Sähköisen ajanvarauskalenterin hankinta

Lataa 

ROIDno-2021-2919

Päätöspäivämäärä

21.7.2021

Päätöksen tekijä

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Päätöksen perustelut

Valinnassa painotetut ominaisuudet:

  • Automaattinen etätapaamisyhteyden syntyminen
  • Voitava käyttää organisaation olemassa olevia käyttäjälisenssejä
  • Voitava myöntää käyttäjäoikeuksia yhteistyöorganisaatioille, jotka ajanvarauskalenteria käyttävät
  • Kalenteri integroitavissa osaksi Rovaniemi.fi palvelu- ja asiointiympäristöä
  • Laajennettavissa lisäkäyttäjille
  • Tietosuojaohjeistuksen vaatimukset
  • Sujuva mobiilikäytettävyys
  • Saavutettavuusdirektiivin täyttyminen
  • Palveluiden ja asiantuntijoiden tietojen helppo ylläpitäminen

Painotettuihin ominaisuuksiin perustuen ajanvarausjärjestelmäksi valittiin Rovaniemi.fi-verkkopalvelukokonaisuuden tuottavan Tietotalo Infoceter Oy:n toteutus, jonka perustana on Microsoftin ajanvarauskalenteri ja etäkokousjärjestelmä, joka integroidaan osaksi Rovaniemi.fi-verkkopalvelukokonaisuutta. 

Tietotalo infocenter Oy tarjoaa ajavarausjäräjestelmän etätapaamisyhteydellä osana Rovaniemi.fi-palvelu- ja asiointympäristöön integroituna hintaan 8800 euroa. Ratkaisun ylläpito kuuluu olemassa olevaan ylläpitosopimukseen.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki hankkii annetun tarjouksen mukaisen palvelun Tietotalo Infocenter Oy:lta.

Allekirjoitus

viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela

Organisaatiotieto

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut