Hyvinvointilautakunta, kokous 3.5.2023

§ 52 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

 • Vaaranlammen monitoimitalohankkeen esittely/Juha Välitalo 10 min.
 • TEA-viisari kysely 2023 
 • Seurattavien riskien 1-4 tilanne
 • Talousarvio 2024 -tilanne 

 ​​​​​​     Merkittiin, että Pertti Ollonen saapui kokoukseen klo 13.20.
      Merkittiin, että Tuulikki Keskitalo saapui kokoukseen klo 13.21.
      Merkittiin, että Antti Lassila saapui kokoukseen klo 13.30

 • Hallintosääntötyöryhmä
 • Yhteistyö Laphan kanssa
 • Palvelutarpeen ennakointityöryhmä
 • Yhteinen seminaari sivistyslautakunnan kanssa 16.5.2023
   

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.