Hyvinvointilautakunta, kokous 3.5.2023

§ 57 Ilmoitusasiat

Perustelut

Vastaus kuntalaisaloitteeseen 18.4.2023 

Vanhusneuvoston pöytäkirja 29.3.2023

Vammaisneuvoston pöytäkirja 31.3.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.