Hyvinvointilautakunta, kokous 3.5.2023

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Tuulikki Keskitalon ja varalle Elina Korteniemen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 9.5.2023. Pöytäkirja julkaistaan 10.5.2023 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Elina Korteniemen ja varalle Minna Muukkosen.

Muiltaosin hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.