Hyvinvointilautakunta, kokous 3.5.2023

§ 58 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 4 Liikuntapaikkojen harjoitusvuorot kesällä 2023, 06.04.2023
Hankintapäätös:
§ 3 Urheilukenttien valaisinpylväiden kuntotarkastuksen hankinta, 03.04.2023

Nuorisopalvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 2 Kohdeavustus/Sateenkaarinuorten ryhmä, 03.03.2023

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 24 Kirjastovirkailija-kuljettaja oppisopimusopiskelijan valinta, 30.03.2023
§ 25 Erikoiskirjastonhoitajien nimikkeiden muutokset, 06.04.2023
§ 26 Rovaniemen kaupunginkirjaston apulaisjohtajan viran nimikkeen muutos, 06.04.2023
§ 27 Asiakaspalvelupäällikön (vakanssi 71852005) toimen täyttölupa., 06.04.2023

Taidemuseonjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Taidehankinta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan, 09.01.2023
§ 3 Taidehankinta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan, 18.01.2023
§ 4 Taidehankinta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan, 18.01.2023
§ 5 Taidehankinta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan, 02.02.2023

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Saatavien poistamispäätös:
§ 7 Luototappion kirjaaminen, 08.03.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Kimmo Niukkanen:

Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Hyvinvointilautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätöksiä koskevia pjöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi puheenjohtajan ja palvelualuepäällikön esityksen.