Jätehuoltojaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Lotta Eriksson, kiertotalousasiantuntija, lotta.eriksson@rovaniemi.fi

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

- On aloitettu selvittämään maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen edellytykset vuodeksi kerrallaan

- Jätehuoltomääryksien viestintäsuunnitelma kevät 2023 

- Rovaniemen kaupunki Jätteenkuljetusjärjestelmien arviointi Rovaniemellä ja Pellossa-selvityksen tilannekatsaus

- Jätteenkuljetusrekisterien tallentaminen 

- Valtuustoaloitetta Muovinkeräyspisteitä Rovaniemen kylille on aloitettu valmistella 

- Pidä Lappi Siistinä järjestämä Ympäristöseminaari järjestettiin 9.2.2023

- Taksan uudistustyö on lähtenyt käyntiin

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Alkki, vt. kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi vt. kaupungininsinöörin katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat vt. kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.