Jätehuoltojaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Alkki, vt. kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi

Läsnä kokous-

huoneessa

Läsnä

etäyhteydellä

Poissa
Kaisu Anttila pj. X    
Aaren Jänkälä varapj. X    
Sari Vanhatalo j   X  
Jani Ylipahkala j     X
Pekka Saarinen j     X
Jyrki Saarenpää varaj. X    
Tiina Paakki Pellon j   X  
Rauno Kelahaara, Ranuan j X    
Janne Alkki X    
Lotta Eriksson X    
Erja Sainio X    
Marita Kuoksa, sihteeri X    
       

 

Kokous todelliin laillisesti koolle kutsutuksi ja työjärjestystä muutettiin siten, että asian 2 jälkeen käsitellään asia 6.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.