Jätehuoltojaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Alkki, vt. kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jani Ylipahkala ja varalle Pekka Saarinen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.02.2023.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Rauno Kelahaara ja varalle Sari Vanhatalo.

Muilta osin jätehuoltojaosta päätti yksimielisesti vt. kaupunginisinöörin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.