Jätehuoltojaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Valtuustoaloite Eko-pisteiden lisäämisestä sekä olemassa olevien pisteiden parantamisesta Rovaniemellä

ROIDno-2021-3677

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Marko Ruohomäki ja kokoomuksen valtuustoryhmä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin alueella yhteensä noin 30 kierrätyspistettä. Taajama-alueella pisteitä on noin 13 ja näiden määrä on riittämätön ja olemassa olevissa pisteissä puuttuu kaikista tärkein eli muovijätteen puristin. 

Muovijätteiden puristin sekä kartonkipakkauksille tarkoitettu puristin löytyy ainoastaan Prisman ja Citymarketin läheisyydestä. Muut isompien asuinalueiden ekopisteet ovat epäsiistejä ja ylikuormittuneita riittämättömien säiliöiden vuoksi.

 Esitän, että Rovaniemen isompien asuinalueiden kuten Pöykkölä, Ounasrinne, Korkalovaara, Viirinkangas, Rantavitikka, Syväsenvaara, Nivavaara, Vennivaara, Ylikylä, Seutulanharju sekä kaupungin keskustan alueelle Rinki-ekopisteiden varustelutasoa parannetaan muovijäte,- ja kartonki puristimella. Näihin pisteisiin hankittaisiin myös isommat säiliöt muille jätteille kuten lasi, metalli ja vaatteet. Esitän myös uusien pisteiden lisäämistä kasvavilla ja uusilla asuinalueilla.

 Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä sen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen.  Olemme Suomen Arktinen pääkaupunki ja matkailun kasvukeskus. Kierrätyspisteiden parantamisella ja lisäämisellä annamme hyvää kuvaa kaupungistamme ympäristöystävällisenä sekä siistinä matkailukaupunkina."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Erja Sainio, erja.sainio@rovaniemi.fi
  • Lotta Eriksson, kiertotalousasiantuntija, lotta.eriksson@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhteenvetona valtuustoaloitteesta jätehuoltojaosto toteaa:

Vuoden 2023 aikana voimaan tuleva uusi jätelainsäädäntö todennäköisesti vähentää uusien ekopisteiden tarvetta. Näinollen nykyinen ja suunnitteilla oleva Rinki-ekopisteverkosto voidaan todeta olevan riittävän kattava tämänhetkiseen tilanteeseen.

Valtuustoaloite: 

Marko Ruohomäki ja kokoomuksen valtuustoryhmä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin alueella yhteensä noin 30 kierrätyspistettä. Taajama-alueella pisteitä on noin 13 ja näiden määrä on riittämätön ja olemassa olevissa pisteissä puuttuu kaikista tärkein eli muovijätteen puristin. Muovijätteiden puristin sekä kartonkipakkauksille tarkoitettu puristin löytyy ainoastaan Prisman ja Citymarketin läheisyydestä. Muut isompien asuinalueiden ekopisteet ovat epäsiistejä ja ylikuormittuneita riittämättömien säiliöiden vuoksi.

Esitän, että Rovaniemen isompien asuinalueiden kuten Pöykkölä, Ounasrinne, Korkalovaara, Viirinkangas, Rantavitikka, Syväsenvaara, Nivavaara, Vennivaara, Ylikylä, Seutulanharju sekä kaupungin keskustan alueelle Rinki-ekopisteiden varustelutasoa parannetaan muovijäte,- ja kartonki puristimella. Näihin pisteisiin hankittaisiin myös isommat säiliöt muille jätteille kuten lasi, metalli ja vaatteet. Esitän myös uusien pisteiden lisäämistä kasvavilla ja uusilla asuinalueilla.

Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä sen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen.  Olemme Suomen Arktinen pääkaupunki ja matkailun kasvukeskus. Kierrätyspisteiden parantamisella ja lisäämisellä annamme hyvää kuvaa kaupungistamme ympäristöystävällisenä sekä siistinä matkailukaupunkina."

Vastauksena valtuustoaloitteeseen jätehuoltojaosto toteaa seuraavaa:

Rovaniemen kaupungin toimesta on kartoitettu tällä hetkellä käytössä olevien kierrätyspisteiden kattavuutta sekä niiden kapasiteetin riittävyyttä. Rovaniemen alueella on yhteensä 50 ekopistettä joista 42 kappaletta on Rinki-ekopistettä ja 8 Napapiirin Residuum Oy:n täydennyspistettä. Näistä 28 ekopistettä on Rovaniemen kaupungin taajaman alueella.

Rinki Oy:ltä pyydettiin vastinetta ekopisteiden riittämättömyydestä, epäsiisteydestä ja ylikuormittuneisuudesta. Esimerkkinä käytettiin kasvavaa Pöykkölän aluetta, ja Reissumiehentiellä sijaitsevaa K-Market Pöykkölän yhteydessä olevaa ekopistettä. Rinki Oy:n selvityksen mukaan palautteiden ja täyttöasteiden perusteella kyseinen piste toimii hyvin. Rinki Oy:llä on myös tämän kevään aikana tarkoitus kartoittaa uusien keräyspisteiden sijoituspaikkoja, joita on tulossa 4-6 kappaletta palvelujen yhteyteen. Uusien keräyspisteiden sijainnit ja keräysvälineet selviävät myöhemmin. Puristimia on tällä hetkellä K-Citymarketin ja Prisman Rinki-ekopisteillä. Kaavoituksessa pyritään huomioimaan ekopisteiden tarve ja sijoittuminen uusille asuinalueille. 

Huomionarvoista myös on, että pakkausjätteen erilliskeräysvelvoite tulee voimaan 1.7.2023. Kunnan on järjestettävä pakkausjätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä. Jätelain mukaan pakkausjätteen kerääminen kiinteistöiltä tapahtuu yhteistoiminnassa pakkausten tuottajien kanssa. Näinollen erilliskeräys ja vapaaehtoinen keräys tulee todennäköisesti vähentämään tarvetta muovin ja pakkausjätteen keräykselle ekopisteillä. Rovaniemen alueella toimivilta jätteenkuljetusyrityksiltä voi jo nyt tilata pakkausjäteastian ja sille säännöllisen tyhjennyksen yksittäiseen kiinteistöön tai naapuruston yhteiseen käyttöön.

Jäteasetuksen mukaan kunnan on järjestettävä asumisesta syntyvän tekstiilijätteen vastaanotto alueellisilla vastaanottopisteitä viimeistään 1.1.2023. Tällä hetkellä käytöstä poistunutta poistotekstiiliä kerätään Napapiirin Residuum Oy:n toimesta kolmessa eri pisteessä. Poistotekstiilin keräykseen sopivat vain puhtaat, kuivat ja loppuun kuluneet vaatteet sekä kodintekstiilit, kuten takit, housut, paidat, hameet, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat. Keräyspaikat sijaitsevat Kierrätyspuisto Residuumin alueella sekä Prisman että Citymarketin sisällä. Tämän lisäksi käyttökelpoisia ja ehjiä tekstiilejä voi kierrättää Rovaniemellä useassa eri Rinki Ekopisteessä ja SPR:n Kontissa.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Alkki, vt. kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto päättää, että jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti vt. kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, Marko Ruohomäki ja kokoomuksen valtuustoryhmä. 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.