Jätehuoltojaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 1 Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan kunnanjärjestämän jätteenkeräysalueiden jäteastiatyhjennykset ja yhteiskeräyspisteiden käyttömaksut ajalla 1.9.2022-31.12.2022, 13.01.2023


§ 47 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan vapaa-ajan huoneistojen jäteastiatyhjennykset sekä jätehuollon perusmaksu 1.1.-31.12.2022, 22.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Alkki, vt. kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee edellä olevat vt. kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että jätehuoltojaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Jätehuoltojaosto toteaa, että päätökset pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjaotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti vt. kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.