Kaupunginhallitus, kokous 26.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset ja valmistelussa olevat asiat.

  • Kaupunkistrategian toimintaperiaatteiden edistäminen vuoden 2024 talousarviossa
  • Moottorikelkkasäätiön rahoitus
  • Ajankohtaista hotellirakentamisesta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Toimitusjohtaja Kristian Gullsten, Neve Oy, ja kaupungingeodeetti Pertti Onkalo esittelivät pykälän 227 jälkeen ajankohtaisia asioita.

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisissa asioissa mm. ajankohtaisista hotellihankkeista. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Arinan hallintoneuvoston jäsen) tämän asiakohdan osalta ja puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Eemeli Kajula.

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisissa asioissa Moottorikelkkasäätiön rahoituksesta.

Vt. konsernitalouspäällikkö kertoi ROPS:n ajankohtaisista asioista. Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio poistui kokousesta esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 3) tämän asiakohdan osalta.

Reijo Jylhä kertoi terveiset sivistyslautakunnan kokouksesta.

Henri Ramberg kertoi terveiset elinvoimalautakunnan kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.