Kaupunginhallitus, kokous 26.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Ilmoitusasiat

Perustelut

Rovaniemen hovioikeus

  • Rovaniemen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja on lomalla 4.-26.7.2023 ja 1.-4.8.2023.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.