Kaupunginhallitus, kokous 26.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​​

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
 

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila X    
1. vpj Eemeli Kajula X    
2. vpj Päivi Alaoja X    
Päivi Alanne-Kunnari X    
Terhi Heikkilä X    
Reijo Jylhä X    
Miikka Keränen X    
Henri Ramberg X    
Sara Seppänen     X
Riku Tapio X    
Timo Tolonen X    
Heikki Autto X    
Pertti Lakkala X    
Mikkel Näkkäläjärvi     X
Juha-Pekka Mikkola X    
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Eeva-Maarit Kujala X    
Heini-Tuuli Onnela X    
Jenni Saukkoriipi X    
Marja Marjetta X    


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja totesi, että paikalla olivat myös Kristian Gullsten ja Pertti Onkalo.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.