Kaupunginhallitus, kokous 26.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • elinvoimalautakunta 30.5.2023, pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 6.6.2023 alkaen
  • hyvinvointilautakunta 7.6.2023, pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 14.6.2023 alkaen
  • elinvoimalautakunta 20.6.2023, pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 27.6.2023 alkaen
  • yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 20.6.2023, pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 27.6.2023 alkaen

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Päätös hankintapäätöksen itseoikaisusta Puitejärjestely - Rautakauppatavarat, käsityökalut ja kiinnitystarvikkeet, 15.06.2023

Henkilöstö- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 54 TS:n järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerä 1.6.2023, 13.06.2023
§ 56 Asiakasvastaavan tehtäväkohtainen palkka, 19.06.2023
§ 57 Alueellisten palvelujen johtajan tehtäväkohtainen palkka, 19.06.2023
§ 59 Muusikkojen järjestelyerät 1.6.2023, 19.06.2023
§ 60 Vs. hallintopäällikön tehtäväkohtainen palkka, 19.06.2023

Kaupunginjohtaja
§ 21 Sovintosopimus, 19.06.2023
Vieraanvaraisuuspäätös:
§ 22 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 19.06.2023

Rakennuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 10 Artek satulavyötuolien kunnostus, toimittajan valinta, 15.06.2023

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 22 Kotopro -ohjelmiston pienhankinta, 20.6.2023
§ 20 Kairatie 75 kokoustilan A1064 induktiosilmukkajärjestelmän ja äänentoistoratkaisun pienhankinta, 19.06.2023
Tilanvuokrauspäätös:
§ 21 Koskikadun päiväkodin vuokrasopimuksen muutos, 20.6.2023
§ 18 Alakorkalon väliaikaisten koulutilojen vuokrasopimuksen jatkaminen, 19.06.2023
§ 19 Napapiirin yläasteen väliaikaisten koulutilojen vuokrasopimusten jatkaminen, 19.06.2023

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 22 Erityissuunnittelijan vakanssin nimikkeen muuttaminen ja julistaminen haettavaksi, 13.06.2023
§ 23 Turvallisuusasiantuntijan virkavalinta, 16.06.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.