Nuorisohallitus, kokous 9.4.2024

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Nuorisohallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.