Nuorisohallitus, kokous 9.4.2024

§ 11 Kuulumiset toimielimistä ja työryhmistä

ROIDno-2023-3326

Valmistelija

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisohallitus koostuu lautakuntiin, jaostoihin ja erilaisiin työryhmiin nimetyistä nuorisovaltuuston edustajista sekä puheenjohtajistosta. On tärkeää nostaa esiin nuorisovaltuuston edustajien kokemuksia eri edustuksista ja käydä keskustelua edustuspaikkojen tärkeydestä ja merkityksestä. Lisäksi käsitellään eri toimielimistä tullutta palautetta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus kuulee lautakunnissa, jaostoissa sekä työryhmissä työskennelleiden edustajiensa kuulumisia.

Päätös

Nuorisohallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.