Nuorisohallitus, kokous 9.4.2024

§ 12 Muut asiat

Perustelut

Kokouksessa esitellään muut asiat:

- Nuorisohallituksen edustajat Veteraanipäivään 27.4.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Nuorisohallituksen edustajaksi Veteraanipäivään 27.4.2024 valittiin Sofia Körkkö ja alustavasti Roosa Kuivila.