Nuorisohallitus, kokous 9.4.2024

§ 9 Nuorten harrastetuet 2024

ROIDno-2024-187

Valmistelija

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston hyväksymien avustusjakoperusteiden mukaisesti nuorten harrastetukea myönnetään vuonna 2024 avustuksen myöntöperiaatteen mukaisesti. Tuki myönnetään esimerkiksi harrastustoimintaan liittyviin kursseihin,​ osallistumismaksuihin sekä materiaalihankintoihin.

Nuorten harrastetuki julistettiin haettavaksi kaupunkilehti Uusi Rovaniemessä,​ Rovaniemen kaupungin www-​sivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla 29.2.2024 klo 15.00 mennessä, avustusjakoperusteiden mukaisesti. Tukea haettiin sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.rovaniemi.fi/nuorisovaltuusto.

Harrastustukihakemuksia saapui yhteensä 79 joista kolme hakijaa ei täytä kriteereitä. Jaettavan harrastetuen summa on yhteensä 3 800 euroa.

Tuen jakamisesta päättää kaupunginhallitus. Harrastetuki myönnetään etukäteen ja maksetaan toimitettuja kuluvan vuoden kuitteja/tositteita vastaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus esittää kaupunginhallitukselle harrastetukien myöntämistä esityksen mukaisesti.

Päätös

Nuorisohallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH