Nuorisohallitus, kokous 9.4.2024

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jimi Pallari ja varalle Jussa Posio.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 15.4.2024.

Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Nuorisohallitus valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Jimi Pallarin ja varalle Helmi Korkeasalon.