Nuorisohallitus, kokous 9.4.2024

§ 8 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli esittely

ROIDno-2023-42

Valmistelija

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksessa asiaa esittelee: Päivi Pihlaja, Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

Rovaniemi mukana Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2015 lähtien. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus kuulee esittelyn ja päättää osallistumisesta Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin toimenpiteiden toteutukseen Rovaniemen kaupungissa. 

Päätös

Nuorisohallitus kuuli esityksen ja päätti jatkaa asian käsittelyä nuorisovaltuustossa syksyllä 2024.

Päivi Pihlaja, Lapsiystävällinen kunta- koordinaattori, poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 9.52.