Tarkastuslautakunta, kokous 11.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

-Tarkastuspäällikön virkavalinnasta päätettiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 14.3.2023. Päätöksen muutoksenhakuaika päättyy 12.4.2023. Muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen tarkastuslautakunta voi jatkaa työjärjestelyjensä hoitamista niin, että lautakunta saa täytettyä alaisensa virat edellyttäen, että tarkastuspäällikön virkavalinta saa lainvoiman.

-Rovaniemen kaupunki otti käyttöön ilmoittajansuojelulain edellyttämän whistleblow-ilmoituskanavan 1.4.2023 alkaen. Kaupunginjohtaja päätti tarkastuslautakunnan esityksestä, että yhdeksi ilmoitusten käsittelijäksi nimettiin tarkastuspäällikkö.

-CaseM asianhallintajärjestelmän kokoushallintatoiminnoissa on havaittu logo-ongelma. Ongelma aiheuttaa sen, että tarkastuslautakunnan esityslistan tulosteessa näkyy väärän organisaation logo. Ongelmaan on tehty korjaus, joka tulee voimaan tiistaina 11.4.2023. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.