Tarkastuslautakunta, kokous 11.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Arviointikertomuksen 2022 valmistelun eteneminen 04/2023

ROIDno-2022-3297

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2022 kaupunginvaltuustolle tilinpäätöskokouksessa. Arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa. Lautakunnalle jaetaan arviointikertomusluonnos ennen kokousta (salassa pidettävä, julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1. mom 9 kohta).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanteen. Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautteen pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.