Tarkastuslautakunta, kokous 11.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen avaus ja osallistujat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

JÄSEN    VARAJÄSEN
Sanna Luoma pj   Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi vpj   Pekka Lehto
Riitta-Maija Hokkanen   Elina Korteniemi
Petri Keihäskoski   Reetta Mustonen
Anne Hakkarainen   Taina Borisov
Hannu Ovaskainen   Tuomas Koskiniemi
Elina Holm   Meeri Vaarala
Antti Väänänen   Timo Lappalainen
Maria Huhmarniemi   Maarit Simoska
Jarmo Huhtala   Ville Vuorjoki
Seija Karvo   Heidi Alariesto


Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Tapio Raappana, päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT, kuultavana § 42

Miia Löytölä, tilintarkastaja KHT, JHT, kuultavana § 42

Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, kuultavana § 43

Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä

Henna Penttilä, asiakaspalveluvastaava, kokouksen sihteeri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet tai henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut osallistujat.

Merkitään pöytäkirjaan, osallistuvatko osallistujat kokoukseen sähköisesti vai kokouskutsussa ilmoitetusta kokouspaikasta. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi kokoukseen osallistuvat. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kokoushuoneessa oli puheenjohtaja Sanna Luoman lisäksi jäsen Seija Karvo. Etäyhteyden kautta läsnä olivat varapuheenjohtaja Markus Lohen lisäksi jäsenet Antti Väänänen, Elina Holm, Anne Hakkarainen, Maria Huhmarniemi sekä varajäsen Reetta Mustonen. Poissa nimenhuudossa olivat jäsenet Riitta-Maija Hokkanen, Petri Keihäskoski, Jarmo Huhtala ja Hannu Ovaskainen. 

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kokoushuoneessa oli vt. tarkastuspäällikkö Juuso Kataja ja asiakaspalveluvastaava Henna Penttilä. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.