Tarkastuslautakunta, kokous 11.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Talouskatsaus 03/2023

ROIDno-2022-3489

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa siten kuin hallintosäännössä (§ 73) lautakunnilta edellytetään. Tilikaudelle 2023 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi -260 000 euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.

Lautakunta seuraa talouden toteutumaa Tabella talouden seurantajärjestelmän avulla. Maaliskuun päättyessä talousarvion toteutuma oli -16 800 euroa. Kun vuodesta oli ajallisesti kulunut 25 %, lautakunta oli käyttänyt sille budjetoiduista menoistaan 6,46 %.

Ajankohtaiset talousluvut esitetään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto maaliskuun talouden toteutumasta.

Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.