Tarkastuslautakunta, kokous 11.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa. Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelystä on määrätty hallintosäännön 148 §:ssä. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä (Hallintosääntö 147 § 2. mom).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Vt. tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee asian 43 ennen asiaa 42. Muutoin lautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Tarkastuslautakunta päätti vt. tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.