Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista. 
Miikka Keränen poistui kokouksesta kello 15.50 ja palasi kokoukseen kello 16.06.
Päivi Alaoja kertoi terveiset tilajaostosta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.
Reijo Jylhä kertoi ajankohtaisista asioista.
Sara Seppänen kertoi ajankohtaisista asioista.
Timo Tolonen kertoi ajankohtaisista asioista.
Riku Tapio kertoi hallintosääntötyöryhmästä.

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.