Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin liitto

 • valtuuston 12.12.2022 kokouksen pöytäkirja, joka on luettavissa osoitteessa: https://lapinliittod10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202275
 • hallituksen 16.12.2022 kokouksen pöytäkirja, joka on luettavissa osoitteessa: https://lapinliittod10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202276
   

Rovaniemen kaupunki

 • vammaisneuvoston kokouksen 7/2022 13.12.2022 pöytäkirja
 • vanhusneuvoston kokouksen 8/2022 14.12.2022 pöytäkirja
 • tilajaoston 21.12.2022 kokouksen § 88 Napsun monitoimitalohankkeen eteneminen ja kustannukset, allianssisopimuksen täydentäminen ja projektiryhmän asettaminen (Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 kohta 17)
   

Verohallinto

 • oikaisulautakunnan asettamispäätös tiedoksi kunnille

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.