Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila X    
1. vpj. Eemeli Kajula X    
2. vpj Päivi Alaoja     X
Päivi Alanne-Kunnari   X  
Terhi Heikkilä X    
Reijo Jylhä X    
Miikka Keränen   X  
Henri Ramberg   X  
Sara Seppänen X    
Riku Tapio X    
Timo Tolonen X    
Heikki Autto     X
Pertti Lakkala X    
Mikkel Näkkäläjärvi X    
Juha-Pekka Mikkola   X  
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Eeva-Maarit Kujala X    
Heini-Tuuli Onnela   X  
Hanna Haurinen     X
Jenni Saukkoriipi X    
Marja Marjetta X    


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esittelijä poisti listalta § 17, koska asiaan ei saatu esittelyä kokoukseen. Työjärjestys hyväksyttiin muuten ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.