Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Oikaisuvaatimus lattian vaurioittamisesta / Kotiin annettavat palvelut

Salassa pidettävä, JulkL 24 kohta 25