Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Omistajaohjaukseen liittyvä asia

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 17