Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sara Seppänen ja Reijo Jylhä. Seuraavina vuorossa ovat Timo Tolonen ja Terhi Heikkilä.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.1.2023.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Seppänen ja Reijo Jylhä. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.