Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • elinvoimalautakunta 20.12.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 27.12.2022
  • tilajaoston 21.12.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.12.2022

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 15 Rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut - option käyttäminen, 15.12.2022
§ 16 Rovaniemen kaupungin hankintaohjelman suunnittelun ja työpajan hankinta, 30.12.2022

Henkilöstö- ja hallintojohtaja
§ 25 Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushanke, tarjouskilpailun keskeyttäminen, 15.11.2022
§ 39 Vaaranlammen monitoimitalo -hanke: ehdokkaiden valintaa koskeva päätös kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä (vaihe 1/3), 20.12.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Tehtäväkohtaiset palkat teknisissä palveluissa, 03.01.2023
§ 2 AV-vahtimestarin tehtäväkohtainen palkka, 04.01.2023
§ 32 Tehtäväkohtaiset palkat tilapalveluissa, 09.12.2022
§ 37 Tehtävien vaativuuden arviointi teknisissä palveluissa/tämä päätös korvaa 24.11.2022 § 29 tehdyn päätöksen, 15.12.2022
§ 38 Projektipäällikön tehtäväkohtainen palkka vapaa-ajan palveluissa, 16.12.2022
§ 41 Tehtäväkohtaiset palkat työllisyyspalveluissa, 28.12.2022
Muu päätös:
§ 40 Sopimus kunnan asianhallintajärjestelmän käytöstä hyvinvointialueella, 27.12.2022

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Henkilöstön hyvinvointiedun arvo vuonna 2023, 03.01.2023
§ 42 Viranhaltijan siirtäminen kotoutumispalvelujen koordinaattorin virkaan ja kahden sosiaaliohjaajan viran ja yhden toimistosihteerin toimen siirtäminen elinvoimapalvelujen toimialan työllisyysyksikköön, 27.12.2022
Saatavien poistamispäätös:
§ 41 Saatavien poistaminen, konsernihallinto 2022, 19.12.2022

Kaupunginsihteeri
Hankintapäätös:
§ 11 Ehkäisevän päihdetyön työpajan palveluntuottaja, 13.12.2022

Tietohallintojohtaja
§ 17 Primus-integraation hankinta, 14.12.2022

Tilapalvelupäällikkö
Tilanvuokrauspäätös:
§ 88 Tilojen vuokraaminen valmistavaa opetusta varten, 16.12.2022
§ 89 Tilojen vuokraaminen keskuvaalilautakunnalle, 22.12.2022
§ 90 Tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen, Aaltoranta/Lapin hyvinvointialue, 30.12.2022

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Tiedonhallintatiimin esihenkilön nimeäminen, 04.01.2023
§ 2 Tiedonhallintapäällikön viran avaaminen haettavaksi, 04.01.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielimen pöytäkirjan tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Sara Seppänen ja Heikki Autto poistuivat kokouksesta esteellisenä asiakohdan "Henkilöstö- ja hallintojohtaja, muu päätös, § 40, Sopimus kunnan asianhallintajärjestelmän käytöstä hyvinvointialueella, 27.12.2022" käsittelyn ajaksi (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen (Seppänen) ja Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston 4. varapuheenjohtaja (Autto)).

Timo Tolonen valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asiakohdan osalta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti tämän asiakohdan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Sara Seppänen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.