Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 29 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraava katsaus:

  • Asemakaavan muutos kortteli 17, Arina ja Rova-Pekka

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut mahdolliset katsaukset.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asemakaavan muutoksen kortteli 17 katsauksen esittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Arinan hallitusneuvoston jäsen).

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi antoi tilannekatsauksen asemakaavan muutoksesta korttelissa 17, Arina ja Rova-Pekka.

Tekninen lautakunta merkitsi yksimielisesti annetun katsauksen tiedoksi.

 

Esittelijä Pertti Onkalo antoi katsauksen liiketonttien vuokrasopimukset ilmoitus vuokralaiselle kaupungin liiketonttien hinnoittelun muutoksesta alueella.

Tekninen lautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi annetun katsauksen.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.