Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi

Läsnä kokous-

huoneessa

Läsnä etä-

yhteydellä

Poissa
Pj. Heikki Luiro x    
Vpj. Elina Kuula   x  
J. Kaisu Anttila     x
J. Anne Hakkarainen x    
J. Kaisu Huhtalo x    
J. Mikko Lempiäinen x    
J. Heikki Poranen x    
J. Matti Pöykkö   x  
J. Tarja Suopajärvi   x  
J. Ville Vuorjoki x    
J. Jani Ylipahkala     x
Vj. Pirjo Kairakari x    
       
Susanna Junttila, kaupunginhall. pj. x    
Harri Rapo, kaupunginhall. edustaja x    
Sofia Körkkö, nuorisovalt. edustaja x    
Amiina Abdalla, lapsi- ja lapsiperheneuv. edustaja     x
Jarno Saapunki, vammaisneuv. edustaja   x  
Timo Eskelinen, vanhusneuv. edustaja x    
Pertti Onkalo, toimialajohtaja, esittelijä x    
Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö x    
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö x    
Janne Alkki, kaupungininsinööri x    
Hannu Pessa, talouspäällikkö x    
Airi Mattanen hallintosihteeri, sihteeri x    

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että lautakunta kuulee pykälässä 31 konsultti Toni Joensuuta Ramboll Finland Oy:stä.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.