Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Kaisu Huhtalo ja varalle Mikko Lempiäinen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.2.2024. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.