Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Poikkeamispäätös 13.2.2024 § 2

Suunnittelutarveratkaisupäätökset 13.2.2024 § 2

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  31.1. - 1.2.2024

Sijoitusluvat  698-2024- 6

Yleisen alueen käyttöluvat  698-2024- 7

 

Kaavoituspäällikkö
Vireilletulopäätös:
§ 2 Asemakaavan muuttaminen, Apukka, 09.02.2024
§ 3 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 6084 tontti 2 sekä pysäköinti-ja virkistysalueet, Kaamoskuja, 12.02.2024

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 25 Maanvuokrasopimuksen muutos Aitakuja 3, 13.02.2024
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 22 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 698-409-6-23, 02.02.2024
§ 23 Maa-alueiden vaihto, Pukinpolku, 07.02.2024
Tonttijakopäätös:
§ 24 Tonttijako ja tonttijaomuutos 3. Kaupunginosan kortteliin 127, 09.02.2024

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 7 Fluent Outdoors järjestelmän hankinta, 01.02.2024
§ 10 Isoaavantien kuivatuksen parantaminen, urakoitsijan valinta, 13.02.2024
§ 11 Lainaanrannan rakentaminen UO2, rakennuttaminen ja työmaavalvonta, 13.02.2024
Muu päätös:
§ 8 Katusuunnitelman hyväksyminen: Johtokatu, Asentajankatu ja Isoaavantie (sivuoja), 07.02.2024
§ 9 Puistosuunnitelman hyväksyminen: laskuoja välillä Isoaavantie-Veitikanoja sekä Ojanvarsipuiston täyttöalue, 07.02.2024

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Kaavoitusinsinöörin nimikkeen määräaikaisen muutoksen jatkaminen, 05.02.2024
§ 5 Maankäyttöasiantuntijan valinta, vakanssi 05310002, 13.02.2024

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 6 Teknisen sopimuksen mukaisten henkilökohtaisten lisien myöntäminen teknisten palvelujen toimialalla 1.1.2024 lukien, 14.02.2024
Talouspäätös:
§ 3 Päällyste- ja kiviaineslaboratorion irtaimen myynti, 02.02.2024
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 4 Työryhmän nimeäminen rakennusjärjestyksen uusimista varten, 07.02.2024
§ 5 Jätehuoltotyöryhmän kokoonpanon päivittäminen, 09.02.2024

Tontti-​insinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 16 Asuntotonttia 10-10261-6 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 06.02.2024
§ 17 Asuntotonttia 10-10284-4 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Vennivaarassa, 14.02.2024
§ 18 Asuntotonttia 8-8222-1 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Länsikankaalla, 14.02.2024
§ 19 Asuntonttia 8-8227-1 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Länsikankaalla, 14.02.2024
§ 20 Asuntotonttia 15-2175-2 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Saarenkylässä, 14.02.2024
§ 21 Asuntotonttia 10-10260-7 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Vennivaarassa, 14.02.2024
§ 22 Asuntotonttia 17-5117-5 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Nivavaarassa, 14.02.2024
§ 23 Asuntotonttia 17-5577-2 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Nivavaarassa, 14.02.2024
§ 24 Asuntotonttia 17-5116-5 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Nivavaarassa, 14.02.2024
§ 25 Asuipientalotonttia 13-13306-2 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Ylikylässä, 15.02.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen lautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 21.2. - 13.3.2024 tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 2. kerros. 

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisupäätös on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.