Tilajaosto, kokous 19.4.2023

§ 22 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

- keskusteltiin valmistelussa olevista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Tilajaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.