Tilajaosto, kokous 19.4.2023

§ 26 Tilapalvelukeskuksen omistamien rakennusten korjausvelka 2022

ROIDno-2023-1183

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelukeskus (aiemmin tilaliikelaitos) on selvittänyt omistamiensa kaupungin palvelutuotannossa tarvittavien rakennusten omaisuuden tunnusluvut (pinta- ala, arvot, kuntoluokka, korjausvelka, peruskorjaustarve ja perusparannustarve) vuodesta 2014. Edellisen kerran omaisuuden tunnuslukujen kehittymistä vuodesta 2020 vuoteen 2021 on raportoitu 7.4.2022 § 23 (Tilajaosto). Rakennusten omaisuuden tunnusluvut on selvitetty vuoden 2022 lopun tilanteessa. Liitteenä 1 on Trellum Consulting Oy:n laatima raportti omaisuuden tunnusluvuista.

Korjausvelan kehittyminen
Keskeisimmät korjausvelkaan ja perusparannustarpeeseen vaikuttavat tekijät ovat:
1) rakennusten kuluminen
2) kaikki rakennuksiin kohdistuneet investoinnit sekä suuremmat kunnossapitotyöt
3) rakennusten myynnit ja purkamiset sekä
4) rakentamisen kustannustason muutos
Vuoden 2022 lopulla Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen omistamassa 120 rakennuksessa perusparannustarvetta oli 89,9 miljoonaa euroa, neliöhinnan ollessa 562 €/m2. Omaisuuden reaalikuluminen vuonna 2022 oli 7,11 miljoonaa euroa, mikä kuukausineliöhintana tarkoittaa noin 3,70 €/m2/kk. Vuoden 2022 aikana tehtyjen myyntien ja purkujen ansiosta korjausvelka pieneni 7,00 miljoonaa euroa ja perusparannustarve pieneni 13,00 mjoonaa euroa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että koko omaisuuden kuntoluokka on tyydyttävä (71,29 %, tavoite 75 %) ja korjausvelka sekä välittömät perusparannustarpeet ovat muihin kaupunkeihin nähden varsin keskimääräistä tasoa. Jotta korjausvelka ei kasvaisi, tilapalvelukeskuksen tulisi korjata omistamiaan rakennuksia noin 7,00 miljoonalla eurolla vuodessa (vrt. kuluminen).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Trellum Consulting Oy:n laatiman raportin, josta ilmenee tilapalvelukeskuksen omistamien rakennusten tunnusluvut vuoden 2022 lopun tilanteessa.

 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tarkastuspäällikkö