Tilajaosto, kokous 19.4.2023

§ 27 Tilapalvelukeskuksen toiminta- ja talouskatsaus

ROIDno-2023-491

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 §:ssä 446 hyväksymien vuoden 2023 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 4.1 mukaan "Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi."

Henkilöstöasiat
Tilapalvelukeskuksessa on ollut avoimena kaksi (2) työmaapäällikön virkaa. Työmaapäällikön virkaan on valittu insinööri (AMK) Harri Pekkarinen ja toisen työmaapäällikön virka päätettiin laittaa uudelleen hakuun. Tilapalvelukeskuksessa on avoinna myös työnjohtajan ja kahden (2) kiinteistönhoitajan toimet.

Rakennuspalvelut
Talvitien päiväkoti on valmistunut ja otettu käyttöön huhtikuun alussa. Tilajaosto tutustui Talvitien päiväkotiin 4.4.2023.

Kiinteistöpalvelut
Kevään kunnossapitotoimenpiteet ovat alkaneet ja vaiheittain poistetaan hiekoitushiekat kulkuväyliltä ja pihoilta.

Muut asiat
Kahden Pilke päiväkodin siirrosta kaupungin omaksi toiminnaksi on tehty päätös.

Talous
Tilapalvelukeskuksen alkuvuoden talouden toteuma on edennyt suunnitellulla tavalla. Maaliskuun 2023 toteuma ei vielä ole valmis ja ajankohtaiset talousluvut raportoidaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi Tilapalvelukeskuksen toiminta- ja talouskatsauksen.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen.