Tilajaosto, kokous 19.4.2023

§ 25 Tilapalvelukeskuksen työohjelmat 2023 / Päivitys

ROIDno-2023-488

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelukeskus on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa Tilapalvelukeskuksen työohjelmat kaupunginvaltuuston vuodelle 2023 hyväksymän talousarvion puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy Tilapalvelukeskuksen työohjelmat vuodelle 2023 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaosto on kokouksessaan 21.2.2023 § 8 hyväksynyt Tilapalvelukeskuksen työohjelmat vuodelle 2023. 

Rovaniemen kaupungin talousarviossa 2023 on varattu Uimahalli Vesihiiden liukumäen hankintaan 250.000e. Tilapalvelukeskus on julkaissut hankintailmoituksen 13.1.2023 Hilma-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi).

Tarjoukset tuli jättää 13.2.2023 klo 12:00 mennessä. Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain yksi tarjoaja. Saapunut tarjous oli tarjouspyynnön vastainen. Siirryimme hankintalain mukaiseen neuvottelumenettelyyn tarjoajan kanssa. Neuvottelumenettelyssä tarjouksen jättänyttä yritystä pyydetään täydentämään tarjous tarjouspyynnön vaatimusten mukaiseksi. Neuvottelumenettely on vielä kesken. Toimitusaika tarkentuu neuvottelumenettelyn myötä.

Olemme valmistelleet liukumäen asennuksen ja muut huoltokorjaustyöt niin, että uimahalli olisi kiinni heinä-elokuun ajan.

Olemme viime vuosina korjanneet uimahallin pesuhuoneiden ja allasosaston laatoituksia. Allasosaston laatoituksien korjaustyöt ovat vielä kesken. Kesällä 2022 uusimme allasosaston lattialaatoituksen.
Kesällä 2023 oli tarkoitus uusia opetusaltaan laatoitus ja huoltaa ulkoaltaiden pinnoitus. Samalla tehdään muita välttämättömiä pieniä huoltokorjauksia eri paikoissa uimahallia sekä uusitaan allaslaitetekniikan pumppumoottoreita sekä sulkuventtiileitä.

Tarkemmassa suunnittelussa on selvinnyt että kahden kuukauden aika riittäisi siihen, että pystyisimme uusimaan myös laguunialtaan (monitoimiallas) ja lastenaltaan laatoitukset. Tämä tarkoittaisi sitä, että voisimme välttää pidempikestoisia uimahallin huoltoseisokkeja tulevaisuudessa.

Viikolla 12 katselmoimme uimahallin allasosastoa terveystarkastajan, siivouspalveluiden edustajan ja uimahallin johtajan kanssa. Johtopäätös katselmoinnista oli, että kuluneet laatoitukset koetaan ongelmalliseksi uimahallin puhtaanapidon kannalta.

Tilapalvelukeskus esittää Tilajaostolle,​ että hanke lisätään Tilapalvelukeskuksen vuoden 2023 työohjelmiin ja hankkeen toteutukseen varataan 350.000,​00 euroa. Hanke sisältyy vuoden 2023 työohjelmiin varattuihin määrärahoihin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää lisätä Tilapalvelukeskuksen työohjelmiin vuodelle 2023 edellä esitetyn hankkeen.

 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen.