Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraavat katsaukset:

- turvapaikanhakijoiden maksuton matkustusoikeus Linkkarissa

- yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan talouden toteuma (marraskuu raportti valmistuu 15.12.) / talouspäällikkö Hannu Pesssa

- tonttien haun tilanne / kaupungingeodeetti Pertti Onkalo

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut mahdolliset katsaukset.

Päätös

Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo antoi lautakunnalle katsaukset turvapaikanhakijoiden maksuton matkustusoikeus Linkkarissa ja tonttien hauan tilanne.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan talouden toteuman lautakunnalle esitteli talouspäällikkö Hannu Pessa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.