Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Ilmoitusasiat / Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

ROIDno-2022-606

Perustelut

Lapin käräjäoikeus

  • Tuomio 22/14500 16.11.2022 vahingonkorvausta koskevassa asiassa Puomikujan ja Puomipolun urakkahankinta/ Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen toimialajohtaja 23.2.2017 § 1. Kanne on hylätty.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

  • Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 7.12.2022, 1759/2022, Dnro 1582/03.04.04.04.10/2022. Kunnallisvalitusta koskeva päätös. Päätös, josta valitettu: Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan 25.10.2022 § 128. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Esittelijä toi lautakunnalle tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 9.12.2022 päätöksen 1768/2022 Yksityistieavustuksia koskevat kunnallisvalitukset ja päätöksen 1770/2022 Yksityistieavustusten myöntämisperusteita koskeva kunnallisvalitus.

Jäsen Jani Ylipahkala poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 17.35.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat sekä 9.12.2022 saapuneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.