Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi

Läsnä 
kokous-
huoneessa

Läsnä
etä-
yhteydellä

Poissa
Pj. Heikki Luiro x    
Vpj. Elina Kuula   x  
J. Anne Hakkarainen   x  
J. Heikki Poranen x    
J. Jani Ylipahkala x    
J. Kaisu Anttila x    
J. Kaisu Huhtalo x    
J. Matti Pöykkö   x  
J. Mikko Lempiäinen     x
J. Tarja Suopajärvi   x  
J. Ville Vuorjoki     x
Vj. Jyrki Sutinen x    
       
Susanna Junttila, kaupunginhall. pj.     x
Timo Tolonen, kaupunginhall. edustaja x    
Hannes Gyldén, nuorisovalt. edustaja   x  
Ari Geselle, vammaisneuv. edustaja   x  
Timo Eskelinen, vanhusneuv. edustaja   x  
Hannu Pessa, talouspäällikkö   x  
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja x    
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö     x
Sipi Hintsanen, kaupunginarkkit., vs. kaavoituspääll. x    
Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, esittelijä x    
Samppa Määttä, hallintopäällikkö x    
Airi Mattanen hallintosihteeri, sihteeri x    

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että lautakunta ottaa käsittelyyn viranhaltijoiden päätösten otto-oikeusasiassa § 159 kaupungininsinöörin päätöksen 7.12.2022 § 40 Puukauppa Hietavaara - Takavaara, palvelualuepäällikkö päätöksen 9.12.2022 § 26 Kartoittajan valinta ja toimialajohtajan päätöksen 9.12.2022 § 74 Liiketontin 2-70-2 osan luovutus Vierustie 3, Food Folk Suomi Oy. Tehdyt viranhaltijapäätökset esitellään asian 159 kohdalla.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.